2023

Wybrane projekty:

Liczba głosów: 0
Projekt 2
Wykonanie murala, który w swojej treści będzie nawiązywał do historyczno-społecznych tradycji naszego miasta. Myślą przewodnią dzieła będzie postać i osiągnięcia najsłynniejszego mieszkańca Świebodzic Gustawa Beckera
Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0

Pozostałe zgłoszone projekty:

2022

Wybrane projekty:

Liczba głosów: 25
Projekt 4
Zdrowy uśmiech naszych dzieci" - Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w szkole

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach, w ramach projektu przewiduje sie dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb funkcjonowania gabinetu stomatologicznego, jego wyposażenie oraz realizacja programu profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkoły oraz uczniów spoza szkoły.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 5
"Zakup przenośnego pyłomierza typu DUSTAIR z GIG-u (Głównego Insytutu Górnictwa) produkcji firmy EMAG-Serwis sp. z o.o."

Projekt będzie polegał na zakupie przenośnego pyłomierza do pomiaru smogu (PM 1, PM 2,5, PM 10) na terenie miasta Świebodzice.

Szczegóły projektu

Pozostałe zgłoszone projekty:

Liczba głosów: 49
Projekt 2
"Bezpieczny i przyjazny plac zabaw na Osiedlu Piastowskim"

Projekt zakłada przygotowanie podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia. Dodatkowym elementem projketu będzie zakup elementów malej architektury, takich jak leżaki, ławeczki, kosze na śmieci, aby utworzyć również strefę relaksu dla rodziców i opiekunów dzieci bawiących się na placu zabaw. W ramach możliwości przewiduje się również ogrodzenie placu zabaw oraz założenie monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i przeciwdziałaniu dewastacji inwestycji.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 17
Projekt 6
"Oświetlenie Orlika zlokalizowanego na Osiedlu Piastowskim"

Celem projektu jest zainstalowanie reflektorów LED, które umożliwią grę na boisu do piłki nożnej po zapadnięciu zmroku.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 7
Projekt 7
"BezpieczninaDrodze! Szkolne mierniki prędkości"

Projekt będzie polegał na instalacji mierników prędkości mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Mierniki mają być zlokalizowane w okolicy przejśc dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole Integracyjnej.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 1
"Bezpieczne przejście"

Wyrównanie i położenie utwardzonej nawierzchni na przejściu między ogródkami łączącego Park miejski z ulicą Towarową.

Szczegóły projektu

2021

Wybrany projekt:

Liczba głosów: 0
Projekt 7
Bezpieczne urządzenia na placu zabaw w Parku Miejskim.

Projekt przewiduję wymianę starych, drewnianych urządzeń do zabaw na nowe bezpieczne i certyfikowane. Obszarem tematycznym są przede wszystkim nowe urządzenia, które są bezpieczne. Termin realizacji przewidywany na 2021/2022. Wymiana urządzeń do zabaw jest projektem infrastrukturalnym lecz oddziałuje społecznie na mieszkańców.

Szczegóły projektu

Pozostałe zgłoszone projekty:

Liczba głosów: 2
Projekt 8
Darmowy prąd czyli fotowoltaika dla Szkoły Integracyjnej.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. H. Sienkiewicza.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 1
Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej

Zastąpienie piasku nawierzchnią kolorową z elementami przestrzennymi, trójwymiarowymi- gumowe, barwne zwierzaki, półkule sensoryczne, grzybki, kostki itp. Projekt społeczny.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 2
Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Olszańskiej

Montaż 8 latarni na ul.Olszańskiej na odcinku 190m.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 3
Budowa pomnika Gustava Beckera w Świebodzicach

Proponowane miejsce to północnowschodnia część płyty placu Rynku u wylotu ul. Żeromskiego. Nieopodal G. Becker otworzył swój pierwszy warsztat zegarmistrzowski.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 4
Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Świebodzicach oraz szkolenie z obsługi dla Strażaków.

Projekt zakłada zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz przeszkolenie strażaków z jego użytkowania . Projekt społeczny, zakładający zakup dla służb urządzenia ratowniczego.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 5
Budowa placu zabaw dla psów w Świebodzicach przy ul. Sportowej.

Budowa placu zabaw dla psów przy ul. Sportowej. Działka 722, część działki 723 w Śródmieściu 3 około 0,3ha. Pozostała część działki 723 przeznaczona byłaby na parking dla samochodów osób korzystających z placu.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 6
Drukarki 3D w Świebodzicach szkołach.

Zadanie będzie polegać na promocji i popularyzacji nowych technologii, wspieraniu nowych technologii, wspieraniu innowacji technologicznych, możliwości przygotowania pomocy naukowych oraz wdrażaniu "technologii jutra". Konieczny do realizacji projektu jest zakup dla każdej ze szkół: 2 drukarek 3D, 6 długopisów 3D, materiałów eksploatacyjnych, szkolenie.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 9
Budowa boisk do siatkówki plażowej przy Wodnym Centrum Rekreacji.

Budowa boisk do siatkówki plażowej przy wodnym centrum rekreacji. Dwa boiska pełnowymiarowe do siatkówki plażowej, wraz odwodnieniem.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 10
Zjeżdzalnia wodna na basenie letnim przy ulicy Rekreacyjnej.

Zakup i montaż zjeżdżalni wodnej na basenie odkrytym na ul.Rekreacyjnej w Świebodzicach.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 11
Telefon w Dłoń. Gry miejskie jako metoda edukacji seniorów z zakresu nowych technologii.

Głównym celem cyklu warsztatów Telefon w Dłoń jest uzupełnienie braków umiejętności z zakresu nowych technologii u osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na te braki.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 12
Zielone Świebodzice.

Projekt polega na zasadzeniu drzew w pasach zieleni wzdłuż ulic miasta Świebodzice. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenie odczuwalnej temperatury w gorące dni, a także poprawa stanu środowiska.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 13
Zadaszenie trybuny na Stadionie Piłkarskim w Świebodzicach ul.Sportowa 15.

Budowa zadaszenia trybuny:zadaszenie stalowe trybuny, ocynkowane ogniwo; zadaszenie dostosowane do przewyższania terenu; wylanie szklanek betonowych.

Szczegóły projektu

2020

Wybrany projekt:

Liczba głosów: 0
Projekt 7
Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim

Demontaż istniejącej nawierzchni (piach), dostosowanie kolorowej nawierzchni poliurentanowej

Szczegóły projektu

Pozostałe zgłoszone projekty:

Liczba głosów: 0
Projekt 1
Zakup przez miasto działki nr 461/15 oraz remont parkingu

Zadanie polega na zakupie przez miasto działki przy ulicy Mieszka I na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach, nr 461/15 oraz wymianę nawierzchni istniejącego na tej działce parkingu wraz z wykonaniem oświetlenia wraz z odwodnieniem. Zadanie obejmie również zagospodarowanie istniejącej zieleni.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 2
Wiata przystankowa ul. Królowej Elżbiety - przystanek 723/0

Zadanie polega na postawieniu przeszklonej wiaty przystankowej wyposażonej w ławeczkę oraz koszt na śmieci na przystanku autobusowym nr 723/0 ul. Królowej Elżbiety (Linia "0").

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 3
Parking dla mieszkańców

Wybudowanie nowych miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia wraz z odwodnieniem.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 5
BUDOWA PLACU ZABAW DLA PSÓW W PARKU MIEJSKIM W ŚWIEBODZICACH

1 .Budowa placu zabaw dla psów:

 • ogrodzenie- 217 m
 • brama wjazdowa- lszt
 • furtki- 4 szt.
 • ławki z oparciem- 4 szt.
 • kosze na śmieci- 4 szt.
 • poidełko dla psów 1 szt.
 • toaleta dla psa 2 szt.
 • regulamin placu 2 szt.
 • obręcze do przeskoków z regulowaną wysokością- 1 szt.
 • zestaw na zwierzęce odchody- 2 szt.
 • kładka- 1 szt.
 • szałas duży- lszt.
 • równoważnia duża - 1 szt.
 • słupki do slalomu - 1 szt.
 • tunel 1 szt.
 • lampa z czujnikiem zmierzchu/ruchu - 3 szt.
 • kamery - 2 szt.

 

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 6
SPORT DLA SENIORÓW
 1. ul. Wiejska - teren placu zabaw - zakup i zabudowa 5 szt. urządzeń plenerowych do cwiczeń.
 2. ul. Żeromskiego "Klub Seniora" - zakup stołu do tenisa stołowegoz osprzętem.
Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 8
Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej.

Modernizacja placu zabaw dla dzieci - zastąpienie piasku podłożem z bezpiecznej nawierzchni gumowej wylewanej. Projekt społeczny, termin realizacji wiosna - lato 2021, brak kosztów w przyszłości.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 9
Utwardzenie drogi przy budynkach: Zamkowa 14,15,26,27, 29.

Utwardzenie drogi kostką brukową, nawiązującą do całej ulicy Zamkowej. Projekt infrastrukturalny, termin realizacji wiosna - lato 2021, brak kosztów w przyszłości.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 10
Defibrylatory AED dla szkół i obiektów użyteczności publicznej

Zakup defibrylatorów AED wraz ze szkoleniem z obsługi. Obszar: promocja i ochrona zdrowia. Termin realizacji: 2021. Ewentualne koszty generowane w przyszłości: serwisowanie defibrylatorów.

W związku z faktem, że dwa defibrylatory AED posiada na wyposażeniu OSIR Świebodzice, a Gmina (zgodnie z komunikatem: https://swiebodzice.pl/miasto-i-

gmina/aktualnosci/n, 159456.ii-edvcia-programu-grantowego-wzmocnii-swoje-otoczenie.html) planuje zakup kolejnych 4. Pozwoli to więc na zabezpieczenie 6 obiektów gminnych w tego typu sprzęt. Biorąc pod uwagę, że defibrylatory AED powinny posiadać np. obiekty sportowe czy siedziby urzędów, pozostaje konieczność zaopatrzenia w nie placówek oświatowych.

Wobec powyższego proponowany jest zakup defibiylatorów na potrzeby: Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznego Przedszkola nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej Integracyjnej.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 11
Równamy szanse - integracyjny plac zabaw oraz tablice Braille dla osób niewidomych i słabowidzących

Projekt zakłada realizację ułatwień funkcjonalnych dla osób z niepełnosprawnościami. Wzorem miast ościennych (np. Świdnicy) słusznym byłoby stworzenie miejsca zabawy dla dzieci z trudnościami w poruszaniu się. W związku z tym projekt przewiduje montaż dwóch urządzeń zabawowych na istniejącym już placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach, które przeznaczone są właśnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - karuzeli oraz huśtawki. Powierzchnie obu urządzeń są zlicowane z gruntem, umożliwiając swobodny zjazd i zjazd wózkom inwalidzkim.

W związku z funkcjonowaniem w mieście oddziału Polskiego Związku Niewidomych, oraz liczną grupą osób z problemami wzrokowymi, uzasadnione byłoby wyposażenie budynków użyteczności publicznej w tabliczki informacyjne napisane alfabetem Braille’a. Dzięki temu osoby niewidome i słabowidzące z większą łatwością mogłyby odnaleźć się w przestrzeni publicznej, co przeciwdziałałoby ich alienacji.

Projekt w pełni infrastrukturalny, niegenerujący kosztów w przyszłości (ewentualne konserwacje urządzeń na placu zabaw).

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 12
Do przerwy 1:0 - rozwój funkcji sportowych stadionu miejskiego przy ul. Sportowej 15 poprzez montaż zegara wynikowego

W ramach projektu przewidziano montaż tablicy wynikowej (min. Wymiar 280 x 140 cm) do obsługi meczów piłkarskich rozgrywanych na stadionie miejskim w Świebodzicach przez drużyny MKS Victoria Świebodzice, a także pozostałych spotkań organizowanych na tym obiekcie. Na tablicy wyświetlany będzie aktualny wynik meczu oraz czas spotkania.

Projekt infrastrukturalny zakłada niskie koszty eksploatacji w czasie jego użytkowania - zużycie prądu generowane przez diody typu LED.

Projekt wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021-2027 (cel strategiczny nr 6: Kultura, sport, rekreacja i turystyka; cel priorytetowy 6.2 oraz 6.4)

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 14
Dron antysmogowy i inspekcyjny dla Straży Miejskiej

W ramach projektu przewiduje się zakup drona z czujnikiem substancji gazowych i pyłowych zawieszonych w powietrzu (m.in. tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, siarkowodór, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5) i kamerą oraz sfinansowanie szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świebodzicach z obsługi sprzętu. Zadanie wpisuje się w obszar poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

W przyszłości projekt będzie generował koszty ewentualnego serwisowania drona oraz jego ubezpieczenia.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 15
Miejska Trasa Turystyczna - promocja walorów historycznych Świebodzic

Projekt zakłada zamówienie i montaż tablic informacyjnych (grafika oraz tekst) na temat historycznych miejsc na terenie Świebodzic. Projekt infrastrukturalny, nie generuje kosztów w przyszłości.

Projekt w ramach promocji dziedzictwa historycznego miasta.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 16
Złota Rączka dla świebodzickiego Seniora

Projekt zakłada świadczenie usług w zakresie usuwania domowych usterek, osobom w wieku 70+, samotnym czy niesamodzielnym. W ramach projektu podmiot wybrany do jego obsługi (może to być techniczny pracownik Urzędu Miejskiego, ZGK Świebodzice sp. z o. o., firma zewnętrzna wyłoniona w postępowaniu konkursowym czy organizacja pozarządowa) świadczy beneficjentom usługi w zakresie drobnych prac domowych, które nie wymagają dużych nakładów finansowych (kwota dookreślona szczegółowo w regulaminie programu, jeżeli zostanie zatwierdzony), specjalistycznych uprawnień i natychmiastowej interwencji. Projekt będzie generował cykliczne koszty związane z obsługą zgłaszanych usterek - wynagrodzenie operatora, niezbędne części i narzędzia.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 17
Piesi bezpieczni na przejściach - montaż latami i odblaskowych „kocich oczek”

Montaż latami przy przejściach dla pieszych:

 • ulica Jeleniogórska przy skrzyżowaniu z ulicą Ofiar Oświęcimskich u Łączną (przy kancelarii prawnej)
 • ulica Jeleniogórska (vis a vis sklepu firmowego „Śnieżki”)
 • ulica Świdnicka (przy wjeździe z ulicy Wałbrzyskiej, przy lombardzie)

Montaż elementów odblaskowych:

przejścia przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Wolności), Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Ofiar Oświęcimskich), przy ul. Władysława Sikorskiego 8, ul. Władysława Sikorskiego 37.

Szczegóły projektu