Czym jest budżet obywatelski:
Budżet Obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy, współdecydując o dystrybucji środków publicznych wydzielonych na realizację zadań własnych Gminy Świebodzice, zgłoszonych przez mieszkańców.
Realizacja Budżetu Obywatelskiego ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem, poprzez łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej.

Na co można zgłaszać projekty:
Propozycje zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Świebodzice oraz muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy.

Kto może zgłosić projekt:
Do zgłaszania projektów uprawnieni są mieszkańcy Gminy Świebodzice, którzy w chwili składania formularza z propozycją zadania mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak zgłosić projekt:
Zgodnie z § 15 i § 16 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, który stanowi załącznik do Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r., projekt składa się w wersji  papierowej na odpowiednim formularzu. Zgłoszenie projektu wymaga poparcia co najmniej 3 osób zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzice.

Ile środków w Budżecie przeznaczamy na realizację zadań:
Zgodnie z § 2 Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r., na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice każdorazowo będą przeznaczane środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł

Maksymalna kwota jednego projektu:
Maksymalna kwota jednego projektu, zgodnie z § 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, który stanowi załącznik do Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r.,  nie może przekroczyć 250 000,00 zł.

Przepisy prawne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice:

Dokumenty do pobrania:

- załącznik nr 1 do Regulaminu.pdf  

- załącznik nr 1 do Regulaminu.doc

- załącznik nr 2 do Regulaminu.pdf                                                

- załącznik nr 2 do Regulaminu.doc

- załącznik nr 3 do Regulaminu.pdf

- załącznik nr 3 do Regulaminu.doc