Szczegóły projektu nr 2/2021

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Olszańskiej

Opis projektu:

Montaż 8 latarni na ul.Olszańskiej na odcinku 190m.

Uzasadnienie:

Nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców (w tym osób starszych i dzieci), podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa publicznego, drogowego i bezpieczeństwa osobistego oraz majątkowego mieszkańców.

Lokalizacja
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
72000 zł
72000 zł
Dodatkowe informacje
Agnieszka Wójcik
Osoba fizyczna
2021-04-12 10:42:46
2021-04-12 15:23:56

Głosowanie zakończyło się 12.06.2021