ETAP TERMIN

Kampania informacyjna

10 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Zgłaszanie projektów

15 czerwca - 20 sierpnia 2020 r.

Przeprowadzenie głosowania

10 i 12 września 2020 r.

Weryfikacja projektów

14 września - 10 października 2020 r.

Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji w roku 2021

15 października 2020 r.