ETAP

TERMIN

Kampania informacyjna

27 stycznia - 28 kwietnia 2023 r.

Zgłaszanie projektów

27 stycznia - 28 lutego 2023 r.

Przeprowadzenie głosowania

24 -25 marca 2023 r.

Weryfikacja projektów

27 marca - 19 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji

28 kwietnia 2023 r.