ETAP

TERMIN

Kampania informacyjna

22 marca - 5 lipca 2021 r.

Zgłaszanie projektów

24 marca - 7 kwietnia 2021 r.

Przeprowadzenie głosowania

11 czerwiec - 12 czerwiec 2021 r.

Weryfikacja projektów

16 czerwiec - 2 lipiec 2021 r.

Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji

5 lipiec 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 736/2021
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Harmonogramu prac związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice 2021.

ZARZĄDZENIE NR 752/2021
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 15 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Harmonogramu prac związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice