ETAP

TERMIN

Kampania informacyjna

21 stycznia – 29 kwietnia 2022 r.

Zgłaszanie projektów

21 stycznia – 28 lutego 2022 r.

Przeprowadzenie głosowania

18-19 marca 2022 r.

Weryfikacja projektów

21 marca – 28 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji

29 kwietnia 2022 r.

 

Zarządzenie nr 958/2022 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie ustalenia Harmonogramu praz związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice 2022 r.