ETAP

TERMIN

Kampania informacyjna

29 stycznia -  31 maja 2024 r.

Zgłaszanie projektów

29 stycznia - 29 lutego 2024 r.

Przeprowadzenie głosowania

26 -27 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja projektów

29 kwietnia – 24 maja 2024 r.

Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji

31 maja 2024 r.