Szczegóły projektu nr 5/2021

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Budowa placu zabaw dla psów w Świebodzicach przy ul. Sportowej.

Opis projektu:

Budowa placu zabaw dla psów przy ul. Sportowej. Działka 722, część działki 723 w Śródmieściu 3 około 0,3ha. Pozostała część działki 723 przeznaczona byłaby na parking dla samochodów osób korzystających z placu.

Uzasadnienie:

Plac zabaw dla psów będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Świebodzic, przez cały rok-24 godziny na dobę, nieodpłatnie. Wybieg dla psów daje właścicielom możliwość obserwacji bawiących się zwierząt i pogłębiania wiedzy o nich. Wybieg to wielka księga psiego behawioru i procesów ewolucyjnych, które zachodzą każdego dnia. Są również doskonałym miejscem na spotkania towarzyskie i wymianę informacji o problemach wychowawczych, żywieniowych i wielu innych. Inwestycja będzie ponadto kreować odpowiednie postawy społeczne związane z obowiązkiem sprzątania po swoich pupilach w miejscach publicznych.

Lokalizacja
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
250000 zł
250000 zł
Dodatkowe informacje
Marek Gąsior
Osoba fizyczna
2021-04-12 11:25:06
2021-04-12 15:10:40

Głosowanie zakończyło się 12.06.2021