Szczegóły projektu nr 12/2021

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Zielone Świebodzice.

Opis projektu:

Projekt polega na zasadzeniu drzew w pasach zieleni wzdłuż ulic miasta Świebodzice. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenie odczuwalnej temperatury w gorące dni, a także poprawa stanu środowiska.

Uzasadnienie:

Rośliny w miastach regulują klimat oraz łagodzą nagłe zmiany temperatury i zwiększają wilgotność powietrza. Dobroczynny wpływ zieleni na jakość powietrza wynika z procesów transpiracji. Proces parowania, pochłania ciepło, dlatego w sąsiedztwie drzew w upalny dzień temperatura może się obniżyć o kilka stopni. Zieleń jest również ważnym elementem układów przestrzennych miast i jego estetyki. Badania naukowe dowodzą, że obszary zielone w miastach mają wpływ na czystość powietrza, a sadzenie roślin przyczynia się do poprawy jego jakości. Drzewa uczestniczą również w redukcji gazów cieplarnianych, w procesie fotosyntezy wykorzystują dwutlenek węgla, w zamian uwalniając życiodajny tlen.

Lokalizacja
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
70000 zł
70000 zł
Dodatkowe informacje
Jan Klepiec
Osoba fizyczna
2021-04-12 13:08:16
2021-04-12 15:36:00

Głosowanie zakończyło się 12.06.2021