Szczegóły projektu nr 2/2022

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

"Bezpieczny i przyjazny plac zabaw na Osiedlu Piastowskim"

Opis projektu:

Projekt zakłada przygotowanie podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia. Dodatkowym elementem projketu będzie zakup elementów malej architektury, takich jak leżaki, ławeczki, kosze na śmieci, aby utworzyć również strefę relaksu dla rodziców i opiekunów dzieci bawiących się na placu zabaw. W ramach możliwości przewiduje się również ogrodzenie placu zabaw oraz założenie monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i przeciwdziałaniu dewastacji inwestycji.

Uzasadnienie:

Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu blisko domu.

Lokalizacja
brak
brak
brak
brak
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
wykonanie zadania 250000 zł
250000 zł
Dodatkowe informacje
Patrycja Cichanowska - Hołojda
Osoba fizyczna
2022-03-03 12:10:35
2022-03-08 14:21:31

Liczba głosów: 49