Szczegóły projektu nr 2/2023

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Wykonanie murala, który w swojej treści będzie nawiązywał do historyczno-społecznych tradycji naszego miasta. Myślą przewodnią dzieła będzie postać i osiągnięcia najsłynniejszego mieszkańca Świebodzic Gustawa Beckera

Uzasadnienie:
Lokalizacja
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
38000 zł
38000 zł
Dodatkowe informacje
Janusz Kujat
Osoba fizyczna
2023-03-03 12:29:19
2024-01-30 09:21:38

Projekt został wybrany

Liczba głosów: 0