RS.3020.1.2023                                                                                                                                                                Świebodzice, dnia 30.05.2023 r.

 

 

 

Działając na podstawie § 34 i § 44 Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice, Burmistrz Miasta Świebodzice z uwagi na nie wpłynięcie odwołań od negatywnej oceny projektów dokonanej przez Zespół ds. oceny projektów, zatwierdza projekty jn.  Dopuszczając je do realizacji:

 

 

 

Tytuły projektów wybranych do realizacji

Wnioskodawca

Zadaszenie trybuny stadionu piłkarskiego wraz z montażem nagłośnienia i monitoringu

Marek Gąsior, Euzebiusz Wojdat

Wykonanie murala, który w swojej treści będzie nawiązywał do historyczno-społecznych tradycji naszego miasta. Myślą przewodnią dzieła będzie postać i osiągnięcia najsłynniejszego mieszkańca Świebodzic Gustawa Beckera

Janusz Kujat,

Adam Mroziuk, Małgorzata Kujat

 

 

 

*„ Modernizacja placu zabaw dla dzieci z „kącikiem” do gimnastyki dla dorosłych” – projekt oceniony pozytywnie przekraczający minimalną kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski.