Szczegóły projektu nr 11/2021

Podstawowe informacje
Tytuł projektu:

Telefon w Dłoń. Gry miejskie jako metoda edukacji seniorów z zakresu nowych technologii.

Opis projektu:

Głównym celem cyklu warsztatów Telefon w Dłoń jest uzupełnienie braków umiejętności z zakresu nowych technologii u osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na te braki.

Uzasadnienie:

Badania dowodzą, że grupa seniorów jest najbardziej narażona na wykluczenie we współczesnym, zinformatyzowanym świecie, ze względu na brak kompetencji w zakresie nowych technologii. Odpowiedzią na te potrzeby byłby projekt, obejmujący cykl warsztatów dla seniorów. Projekt skierowany będzie do ludzi w wieku 65+, szczególnie tych którzy charakteryzują się ubogimi umiejętnościami z zakresu nowych technologii, w szczególności w obsłudze telefonów komórkowych. Przewidziane jest 5 dwugodzinnych warsztatów. Miesiąc planowanego działania-czerwiec. W przypadku wielu zachorowań-wrzesień. 

Lokalizacja
Kosztorys
Zakres prac: Koszt brutto:
9000 zł
9000 zł
Dodatkowe informacje
Katarzyna Łobaza
Osoba fizyczna
2021-04-12 12:57:29
2021-04-12 15:35:05

Głosowanie zakończyło się 12.06.2021