Liczba głosów: 2
Projekt 8
Darmowy prąd czyli fotowoltaika dla Szkoły Integracyjnej.

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. H. Sienkiewicza.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 1
Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej

Zastąpienie piasku nawierzchnią kolorową z elementami przestrzennymi, trójwymiarowymi- gumowe, barwne zwierzaki, półkule sensoryczne, grzybki, kostki itp. Projekt społeczny.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 2
Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Olszańskiej

Montaż 8 latarni na ul.Olszańskiej na odcinku 190m.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 3
Budowa pomnika Gustava Beckera w Świebodzicach

Proponowane miejsce to północnowschodnia część płyty placu Rynku u wylotu ul. Żeromskiego. Nieopodal G. Becker otworzył swój pierwszy warsztat zegarmistrzowski.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 4
Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Świebodzicach oraz szkolenie z obsługi dla Strażaków.

Projekt zakłada zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz przeszkolenie strażaków z jego użytkowania . Projekt społeczny, zakładający zakup dla służb urządzenia ratowniczego.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 5
Budowa placu zabaw dla psów w Świebodzicach przy ul. Sportowej.

Budowa placu zabaw dla psów przy ul. Sportowej. Działka 722, część działki 723 w Śródmieściu 3 około 0,3ha. Pozostała część działki 723 przeznaczona byłaby na parking dla samochodów osób korzystających z placu.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 6
Drukarki 3D w Świebodzicach szkołach.

Zadanie będzie polegać na promocji i popularyzacji nowych technologii, wspieraniu nowych technologii, wspieraniu innowacji technologicznych, możliwości przygotowania pomocy naukowych oraz wdrażaniu "technologii jutra". Konieczny do realizacji projektu jest zakup dla każdej ze szkół: 2 drukarek 3D, 6 długopisów 3D, materiałów eksploatacyjnych, szkolenie.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 7
Bezpieczne urządzenia na placu zabaw w Parku Miejskim.

Projekt przewiduję wymianę starych, drewnianych urządzeń do zabaw na nowe bezpieczne i certyfikowane. Obszarem tematycznym są przede wszystkim nowe urządzenia, które są bezpieczne. Termin realizacji przewidywany na 2021/2022. Wymiana urządzeń do zabaw jest projektem infrastrukturalnym lecz oddziałuje społecznie na mieszkańców.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 9
Budowa boisk do siatkówki plażowej przy Wodnym Centrum Rekreacji.

Budowa boisk do siatkówki plażowej przy wodnym centrum rekreacji. Dwa boiska pełnowymiarowe do siatkówki plażowej, wraz odwodnieniem.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 10
Zjeżdzalnia wodna na basenie letnim przy ulicy Rekreacyjnej.

Zakup i montaż zjeżdżalni wodnej na basenie odkrytym na ul.Rekreacyjnej w Świebodzicach.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 11
Telefon w Dłoń. Gry miejskie jako metoda edukacji seniorów z zakresu nowych technologii.

Głównym celem cyklu warsztatów Telefon w Dłoń jest uzupełnienie braków umiejętności z zakresu nowych technologii u osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na te braki.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 12
Zielone Świebodzice.

Projekt polega na zasadzeniu drzew w pasach zieleni wzdłuż ulic miasta Świebodzice. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenie odczuwalnej temperatury w gorące dni, a także poprawa stanu środowiska.

Szczegóły projektu
Liczba głosów: 0
Projekt 13
Zadaszenie trybuny na Stadionie Piłkarskim w Świebodzicach ul.Sportowa 15.

Budowa zadaszenia trybuny:zadaszenie stalowe trybuny, ocynkowane ogniwo; zadaszenie dostosowane do przewyższania terenu; wylanie szklanek betonowych.

Szczegóły projektu