Zgłoszone projekty zostaną zaprezentowane dnia 07.04.2021