Szanowni Mieszkańcy,

 informujemy, że rozpoczynamy prace nad kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice. Zgodnie z zapisami uchwały nr XXII/163/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice, prace nad Budżetem Obywatelskim realizowane są wg. harmonogramu:

 

ETAP

TERMIN

Kampania informacyjna

27 stycznia - 28 kwietnia 2023 r.

Zgłaszanie projektów

27 stycznia - 28 lutego 2023 r.

Przeprowadzenie głosowania

24 -25 marca 2023 r.

Weryfikacja projektów

27 marca - 19 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji

28 kwietnia 2023 r.

 

Przypominamy, że propozycje zadań zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Świebodzice oraz muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy.

 

Sposób zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

  • Do zgłaszania projektów uprawnieni są mieszkańcy Gminy Świebodzice, którzy w chwili składania formularza mają pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Propozycję projektu składa się w wersji papierowej na odpowiednim formularzu.
  • Zgłoszenie projektu wymaga poparcia co najmniej 3 osób zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzice.
  • Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę projektów.
  • Zgłoszenie propozycji projektu przez Wnioskodawcę uznaje się za ważne jeżeli wypełnione są wszystkie pola formularza oraz formularz został czytelnie podpisany przez uprawnionego Wnioskodawcę lub reprezentanta Wnioskodawcy.