Tytuły projektów wybranych do realizacji

Wnioskodawca

Zdrowy uśmiech naszych dzieci – Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w szkołach

 

Beata Gawłowska

Krystian Wołoszyn

 

 

Zakup przenośnego pyłomierza typu DUSTAIR z GIG-u (Główny Instytut Górnictwa) produkcji firmy EMAG

 

Robert Niewiadomski

*„Oświetlenie Orlika zlokalizowanego na Osiedlu Piastowskim” – projekt oceniony pozytywnie przekraczający minimalną kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski.

 

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do głosowania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim Gminy Świebodzice.

Głosowanie odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego

w Świebodzicach przy ul. St. Żeromskiego 27

18 marca 2022 r. w godzinach 12.00 – 17.00

19 marca 2022 r. w godzinach 10.00 – 14.00

  • Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Świebodzic, który w chwili głosowania ukończył 18 lat.
  • W przypadku osoby małoletniej (od 16 do 18 lat) potrzebne będzie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Każdy mieszkaniec ma jeden głos, który może oddać na jeden projekt.
  • Głosowanie obywa się przy pomocy kart do głosowania.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby małoletniej w głosowaniu nad Projektami Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice 2022


L.p.

 

Tytuł projektu

 

Krótki opis

Wnioskodawca

1.

„Bezpieczne przejście”

Wyrównanie i położenie utwardzonej nawierzchni na przejściu między ogródkami łączącym Park Miejski z ulicą Towarową.

 

Danuta Żelazik

2.

„Bezpieczny i przyjazny plac zabaw na Osiedlu Piastowskim”

Projekt zakłada utworzenie placu zabaw oraz strefy relaksu dla rodziców, wykonanie ogrodzenia oraz monitoring na terenie parku sportowego na Osiedlu Piastowskim między ulicami Mieszka Starego, Dąbrówki i Królowej Elżbiety.

Patrycja Cichanowska - Hołojda

3.

Projekt nr 3 wycofany przez Wnioskodawcę !!

4.

„Zdrowy uśmiech naszych dzieci” – Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w szkole.

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach w ramach projektu przewiduje się dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb funkcjonowania gabinetu stomatologicznego, jego wyposażenie oraz realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkoły oraz uczniów spoza szkoły.

 

Krystian Wołoszyn

Beata Gawłowska

5.

„Zakup przenośnego pyłomierza typu DUSTAIR z GIG-u (Głównego Instytutu Górnictwa) produkcji firmy EMAG-Serwis sp. z o.o.”

 

Projekt będzie polegał na zakupie przenośnego pyłomierza do pomiaru smogu (PM1, PM2,5,  PM10) na terenie miasta Świebodzice.

Robert Niewiadomski

6.

„Oświetlenie Orlika zlokalizowanego na Osiedlu Piastowskim”

 

Celem projektu jest zainstalowanie reflektorów LED, które umożliwią grę na boisku do piłki nożnej po zapadnięciu zmroku.

 

Tomasz Meges

7.

„BezpieczninaDrodze! Szkolne mierniki prędkości”

Projekt będzie połgał na instalacji mierników prędkości mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Mierniki mają być zlokalizowane w okolicy przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole Integracyjnej.

 

Jakub Górski