Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Świebodzic do głosowania

 na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie odbędzie się:

11 czerwca 2021 r. od godz. 10.00 do godz. 18.00

12 czerwca 2021 r. od godz. 10.00 do godz. 15.00

w budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. St. Żeromskiego 27

 

  • Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Świebodzic, który w chwili glosowania ukończył 16 lat.
  • W przypadku osoby małoletniej (od 16 do 18 roku życia) potrzebne będzie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Każdy mieszkaniec ma jeden głos, który może oddać na jeden projekt.
  • Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.

Opisy projektów wraz z kosztami znajdują się w zakładce „Zgłoszone projekty”.