Budżet Obywatelski - głosowanie !

 

Szanowni Mieszkańcy zapraszamy do głosowania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim

Gminy Świebodzice.

 

Głosowanie odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. St. Żeromskiego 27

26 kwietnia 2024 r. w godzinach 12.00 – 17.00

27 kwietnia 2024 r. w godzinach 10.00 – 14.00

  • Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Świebodzic, który w chwili głosowania ukończył 18 lat.
  • W przypadku osoby małoletniej (od 16 do 18 lat) potrzebne będzie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Każdy mieszkaniec ma jeden głos, który może oddać na jeden projekt.
  • Głosowanie obywa się przy pomocy kart do głosowania.

Przypominamy, że głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice zgodnie z uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23.01.2020 r. następuje wyłącznie przez głosowanie w tradycyjnej formie papierowej za pomocą karty do głosowania (§ 39 załącznika do uchwały).

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego z klauzulą RODO

Zgoda Rodzica z klauzulą RODO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [119.88 KB]