W związku z łagodzeniem ograniczeń dotyczących SARS-CoV-2 powracamy do prac nad projektem budżetu obywatelskiego. Zapraszamy wszystkich uprawnionych do składania propozycji projektów.

Termin: 15.06.2020 r. – 20.08.2020 r.

  • Do zgłoszenia projektów uprawnieni są mieszkańcy gminy Świebodzice, którzy w chwili składania formularza z propozycją mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • Autorem projektu może być osoba lub grupa osób fizycznych;
  • Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę projektów;
  • Projekt składa się w wersji papierowej na odpowiednim formularzu;
  • Zgłoszenie projektu wymaga poparcia co najmniej 3 osób zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzice.
  • Wypełniony formularz składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1 lub Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Żeromskiego 27. Formularz można wysłać także pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.

 

Burmistrz Miasta Świebodzice - Paweł Ozga

 

Formularz zgłoszeniowy projektu/zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice.pdf

Formularz zgłoszeniowy projektu/zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice. doc