Lista dokumentów w rejestrze:

Data Tytuł dokumentu Opis dokumentu
2022.01.03 ZARZĄDZENIE NR 0050/948/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 Zobacz załączniki
2022.01.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/949/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 Zobacz załączniki
2022.01.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/950/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 5 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.01.17 ZARZĄDZENIE NR 0050/951/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 5A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.01.17 ZARZĄDZENIE NR 0050/952/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Spokojnej 1 C w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.01.17 ZARZĄDZENIE NR 0050/953/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 28 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.01.17 ZARZĄDZENIE NR 0050/954/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Stawowej 5 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.01.17 ZARZĄDZENIE NR 0050/955/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce gruntu nr 497 o pow. 0,0152 ha, obręb Śródmieście 3, położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.01.17 ZARZĄDZENIE NR 0050/956/2022 zmieniające Zarządzenie nr 0050/949/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 Zobacz załączniki
2022.01.18 ZARZĄDZENIE NR 0050/957/2022 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: „Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej – Przemysłowej” - kanalizacja deszczowa w ul. Lotniczej”. Zobacz załączniki
2022.01.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/958/2022 w sprawie ustalenia Harmonogramu prac związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice 2022 Zobacz załączniki
2022.01.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/959/2022 w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.01.21 ZARZĄDZENIE NR 0050/960/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Stawowej 5 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.01.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/961/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości Zobacz załączniki
2022.01.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/962/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu; Ochrony i Promocji Zdrowia; Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania; Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym na rok 2022 Zobacz załączniki
2022.01.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/963/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.01.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/964/2022 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 Zobacz załączniki
2022.02.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/965/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 28 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.02.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/966/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 12 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.02.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/967/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu; Ochrony i Promocji Zdrowia; Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania; Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym na rok 2022 Zobacz załączniki
2022.02.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/968/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice na czas oznaczony do 3 lat Zobacz załączniki
2022.02.10 ZARZĄDZENIE NR 0050/969/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 466/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzicach przy ul. Ciernie 168 dla lokalu mieszkalnego nr 6A, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 600/1, obręb 0004 Ciernie 4 Zobacz załączniki
2022.02.10 ZARZĄDZENIE NR 0050/970/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 474/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzicach przy ul. Ciernie 168 dla lokalu mieszkalnego nr 6B, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 600/1, obręb 0004 Ciernie 4 Zobacz załączniki
2022.02.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/971/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Zamkowej 8 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.02.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/972/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Piaskowej 2 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.02.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/973/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.02.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/974/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 23 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.02.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/975/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 7-9 brama 9 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.02.21 ZARZĄDZENIE NR 0050/976/2022 zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.02.25 ZARZĄDZENIE NR 0050/977/2022 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za osiągnięte wyniki sportowe Zobacz załączniki
2022.02.25 ZARZĄDZENIE NR 0050/978/2022 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za osiągnięte wyniki sportowe Zobacz załączniki
2022.02.25 ZARZĄDZENIE NR 0050/979/2022 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za osiągnięte wyniki sportowe Zobacz załączniki
2022.02.25 ZARZĄDZENIE NR 0050/980/2022 w sprawie przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe Zobacz załączniki
2022.02.25 ZARZĄDZENIE NR 0050/981/2022 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za osiągnięte wyniki sportowe Zobacz załączniki
2022.02.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/982/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.02.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/983/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 9 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.02.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/984/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 9, położonego w budynku przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.02.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/985/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 4-4A brama 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.02.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/986/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 21 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.03.03 ZARZĄDZENIE NR 0050/987/2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050/874/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 30 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.03.04 ZARZĄDZENIE NR 0050/988/2022 w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022; 2) „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Zobacz załączniki
2022.03.04 ZARZĄDZENIE NR 0050/989/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022; 2) „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Zobacz załączniki
2022.03.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/990/2022 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.03.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/991/2022 w sprawie ustalenia wniosków oraz zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Zobacz załączniki
2022.03.15 ZARZĄDZENIE NR 0050/992/2022 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.03.15 ZARZĄDZENIE NR 0050/993/2022 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.03.15 ZARZĄDZENIE NR 0050/994/2022 w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.03.15 ZARZĄDZENIE NR 0050/995/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. głosowania i ustalania wyników wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego 2022 w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, określania organizacji i jej pracy oraz miejsca, terminu i zasad głosowania Zobacz załączniki
2022.03.17 ZARZĄDZENIE NR 0050/996/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. głosowania i ustalenia wyników wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego 2022 w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice, określania organizacji i jej pracy oraz miejsca, terminu i zasad głosowania. Zobacz załączniki
2022.03.18 ZARZĄDZENIE NR 0050/997/2022 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.:„ Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu MALUCH+” w celu utworzenie w 2021 r. czterdziestu ośmiu nowych miejsc w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Ks. Bolka 17 w Świebodzicach. Zobacz załączniki
2022.03.18 ZARZĄDZENIE NR 0050/998/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.03.24 ZARZĄDZENIE NR 0050/999/2022 w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.03.25 ZARZĄDZENIE NR 0050/1000/2022 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.03.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1001/2022 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdni w rejonie ulicy Siennej w Świebodzicach” – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Zobacz załączniki
2022.03.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1002/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.03.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1003/2022 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2021 rok Zobacz załączniki
2022.03.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1004/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022; 2) „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Zobacz załączniki
2022.03.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1005/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.03.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1006/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7 , położonego w budynku przy ul. Kolejowej 16 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.03.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1007/2022 sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Polnej 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.03.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1008/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.04.06 ZARZĄDZENIE NR 0050/1009/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Szkolnej 23 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.06 ZARZĄDZENIE NR 0050/1010/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/1011/2022 w sprawie powołania Komisji do likwidacji kart do głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Świebodzice 2022 Zobacz załączniki
2022.04.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/1012/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku przy ul. Zamkowej 30 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/1013/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2 , położonego w budynku przy ul. Zamkowej 30 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1014/2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 176/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 20 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność działkę, na której on jest usytuowany Zobacz załączniki
2022.04.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1015/2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 229/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 691/2 wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce 691/5 oraz nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 691/3 wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce 691/5 położonych w Świebodzicach, obręb Ciernie 5, stanowiących własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1016/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 20 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.04.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1017/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych w granicach działek nr 691/2 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9, nr 691/3 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 oraz nr 691/7 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9, położonych w Świebodzicach, obręb Ciernie 5, stanowiących własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1018/2022 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 4 marca 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022; 2) „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Zobacz załączniki
2022.04.19 ZARZĄDZENIE NR 0050/1019/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Świebodzicach, obręb 0002 Pełcznica 2, w granicach działki nr 203/8, stanowiącej własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.04.19 ZARZĄDZENIE NR 0050/1020/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Łącznej 5 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.19 ZARZĄDZENIE NR 0050/1021/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 20 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.19 ZARZĄDZENIE NR 0050/1022/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Wolności 35 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.19 ZARZĄDZENIE NR 0050/1023/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 2 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.04.19 ZARZĄDZENIE NR 0050/1024/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5 , położonego w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 5A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.19 ZARZĄDZENIE NR 0050/1025/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych w granicach działek nr 531/4 oraz nr 533/3 wraz z udziałem w wysokości 1/20 w działce nr 109/17 oraz udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 531/2, położonych w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, stanowiących własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.04.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1026/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zobacz załączniki
2022.04.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1027/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Zobacz załączniki
2022.04.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1028/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Zobacz załączniki
2022.04.27 ZARZĄDZENIE NR 0050/1029/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.04.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1030/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.04.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1031//2022 zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie ustalenia Harmonogramu prac związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice 2022 Zobacz załączniki
2022.04.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1032/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 14 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.04.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1033/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Osiedle WSK 2 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.04.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1034/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.05.05 ZARZĄDZENIE NR 0050/1035/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zobacz załączniki
2022.05.05 ZARZĄDZENIE NR 0050/1036/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zobacz załączniki
2022.05.05 ZARZĄDZENIE NR 0050/1037/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Zobacz załączniki
2022.05.06 ZARZĄDZENIE NR 0050/1038/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 6 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.05.06 ZARZĄDZENIE NR 0050/1039/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 12 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.05.06 ZARZĄDZENIE NR 0050/1040/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1 , położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 18 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.05.09 ZARZĄDZENIE NR 0050/1041/2022 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.05.10 ZARZĄDZENIE NR 0050/1042/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.05.10 ZARZĄDZENIE NR 0050/1043/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.05.11 ZARZĄDZENIE NR 0050/1044/2022 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste działki gruntu nr 502/6, położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych nabywcy oraz nieodpłatnego przeniesienia własności garażu na rzecz posiadacza nieruchomości Zobacz załączniki
2022.05.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1045/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Zobacz załączniki
2022.05.16 ZARZĄDZENIE NR 0050/1046/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zobacz załączniki
2022.05.16 ZARZĄDZENIE NR 0050/1047/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Zobacz załączniki
2022.05.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1048/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Ciernie 168 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.05.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1049/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul.Ciernie 157 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.05.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1050/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4 , położonego w budynku przy ul. Szkolnej 23 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.05.24 ZARZĄDZENIE NR 0050/1051/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w granicach działki nr 544/24, obręb Ciernie 4 w Świebodzicach, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, przyległej do nieruchomości będącej własnością osób fizycznych i Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.05.24 ZARZĄDZENIE NR 0050/1052/2022 w sprawie sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.05.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1053/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zobacz załączniki
2022.05.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1054/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zobacz załączniki
2022.05.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1055/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Zobacz załączniki
2022.05.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1056/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej Zobacz załączniki
2022.05.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1057/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola Zobacz załączniki
2022.05.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1058/2022 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach" Zobacz załączniki
2022.05.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1059/2022 w sprawie organizacji konkursu pn.„Najładniejsze Okno, Balkon, Posesja” i powołania Komisji do jego rozstrzygnięcia. Zobacz załączniki
2022.05.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1060/2022 w sprawie powołania Zespołu Odwoławczego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.05.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1061/2022 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: "„„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej” na działkach nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice" Zobacz załączniki
2022.05.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1062/2022 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: „Wycinka lasu o powierzchni 0,8 ha położonego w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1 dz. nr 171 wraz z uporządkowaniem terenu” Zobacz załączniki
2022.05.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1063/2022 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Świebodzice za 2021 rok Zobacz załączniki
2022.05.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1064/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.05.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1065/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.06.03 ZARZĄDZENIE NR 0050/1066/2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.06.03 ZARZĄDZENIE NR 0050/1067/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zobacz załączniki
2022.06.06 ZARZĄDZENIE NR 0050/1068/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom p.n. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc, uzależnienia behawioralne) dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Gminy Świebodzice”. Zobacz załączniki
2022.06.09 ZARZĄDZENIE NR 0050/1069/2022 w sprawie przetargu na sprzedaż drewna Zobacz załączniki
2022.06.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1070/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach za rok 2021 Zobacz załączniki
2022.06.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1071/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach za rok 2021 Zobacz załączniki
2022.06.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1072/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 6,6A,6B brama 6B w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.06.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1073/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Biskupa Ignacego Krasickiego 12A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.06.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1074/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami gospodarczymi, położonej w granicach działek nr 491/34, 491/35, 491/37, 491/38 w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, stanowiącej własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.06.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1075/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 14, położonego w budynku przy ul. Władysława Sikorskiego 8 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.06.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1076/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 10, położonego w budynku przy ul. Kolejowej 1 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.06.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1077/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.06.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1078/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przetargu na sprzedaż drewna Zobacz załączniki
2022.06.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1079/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola Zobacz załączniki
2022.06.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1080/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Zobacz załączniki
2022.06.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1081/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zobacz załączniki
2022.06.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1082/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zobacz załączniki
2022.06.24 ZARZĄDZENIE NR 0050/1083/2022 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świebodzicach sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok. Zobacz załączniki
2022.06.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1084/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom p.n. Zadanie 1: „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży ze świebodzickich placówek oświatowych w 2022 roku” Zadanie 2: „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świebodzice” Zobacz załączniki
2022.06.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1085/2022 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” - Wolności 23, Świdnicka 50 Zobacz załączniki
2022.06.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1086/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.06.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1087/2022 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.06.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1088/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.07.04 ZARZĄDZENIE NR 0050/1089/2022 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.07.11 ZARZĄDZENIE NR 0050/1090/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Piaskowej 11 a w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.07.11 ZARZĄDZENIE NR 0050/1091/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Wiejskiej 28 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.07.11 ZARZĄDZENIE NR 0050/1092/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 17, położonego w budynku przy Osiedle Sudeckie 3 F w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.07.11 ZARZĄDZENIE NR 0050/1093/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy Osiedle Sudeckie 3 B w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.07.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1094/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/1074/2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami go-spodarczymi, położonej w granicach działek nr 491/34, 491/35, 491/37, 491/38 w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, stanowiącej własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.07.19 ZARZĄDZENIE NR 0050/1095/2022 w sprawie sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.07.21 ZARZĄDZENIE NR 0050/1096/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Wolności 41 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.07.21 ZARZĄDZENIE NR 0050/1097/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w budynku przy ul. Aleje Lipowe 1 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.07.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1098/2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świebodzice na czas oznaczony do 3 lat Zobacz załączniki
2022.07.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1099/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.07.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1100/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Zobacz załączniki
2022.07.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1101/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Zobacz załączniki
2022.07.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1102/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Zobacz załączniki
2022.07.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1103/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Zobacz załączniki
2022.07.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1104/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Zobacz załączniki
2022.07.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1105/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Zobacz załączniki
2022.07.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1106/2022 w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce Zobacz załączniki
2022.07.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1107/2022 w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe Zobacz załączniki
2022.06.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1108/2022 w sprawie likwidacji drogi położonej w granicach działki nr 316/4, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach, stanowiącej własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.07.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1109/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.08.04 ZARZĄDZENIE NR 0050/1110/2022 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 316/4 przyległej do nieruchomości własnej osoby fizycznej, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach, stanowiącej własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.04 ZARZĄDZENIE NR 0050/1111/2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050/638/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.04 ZARZĄDZENIE NR 0050/1112/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości Zobacz załączniki
2022.08.04 ZARZĄDZENIE NR 0050/1113/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości Zobacz załączniki
2022.08.05 ZARZĄDZENIE NR 0050/1114/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Wolności 15 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.05 ZARZĄDZENIE NR 0050/1115/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Siennej 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.05 ZARZĄDZENIE NR 0050/1116/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy Aleje Lipowe 9 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.05 ZARZĄDZENIE NR 0050/1117/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1118/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.08.09 ZARZĄDZENIE NR 0050/1119/2022 w sprawie przetargu na sprzedaż drewna Zobacz załączniki
2022.08.09 ZARZĄDZENIE NR 0050/1120/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych w granicach działek: - nr 530/2 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, - nr 530/3 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, - nr 530/4 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, - nr 530/7 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/8 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/9 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/10 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/11 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/12 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/13 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/14 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, - nr 530/17 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 530/16, - nr 530/18 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 530/16, - nr 530/19 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 530/16, - nr 530/20 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 530/16, - nr 530/21 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 530/16,- nr 530/22 wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6 oraz 1/6 w działce 530/16, położonych w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, stanowiących własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.12 ZARZĄDZENIE NR 0050/1121/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Zwycięstwa 22 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.12 ZARZĄDZENIE NR 0050/1122/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 10 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1123/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ustalenia zasad jej działania. Zobacz załączniki
2022.08.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1124/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.08.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1125/2022 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. Zobacz załączniki
2022.08.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1126/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 8, położonego w budynku przy ul. Leśnej 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.08.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1127/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.08.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1127A/2022 uchylające częściowo zarządzenie NR 0050/1127/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.09.02 ZARZĄDZENIE NR 0050/1128/2022 w sprawie: powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: ZAKUP TABORU ZEROEMISYJNEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWIEBODZICE WRAZ Z BUDOWĄ STACJI ŁADOWANIA Zobacz załączniki
2022.09.02 ZARZĄDZENIE NR 0050/1129/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości Zobacz załączniki
2022.09.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/1130/2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 897/2008 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Świebodzice nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 814/3, położonej w obrębie Śródmieście 3 przy ul. Wiejskiej od Skarbu Państwa w drodze darowizny. Zobacz załączniki
2022.09.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/1131/2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/1115/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 5, położonego w budynku przy ul. Siennej 3 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.09.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/1132/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 9, położonego w budynku przy ul. Biskupa Ignacego Krasickiego 26 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.09.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/1133/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zobacz załączniki
2022.09.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1134/2022 w sprawie przekazania środka trwałego powstałego w związku z realizacją zadania pn.: „Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem”. Zobacz załączniki
2022.09.12 ZARZĄDZENIE NR 0050/1135/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 94/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzicach przy ul. Środkowej 2, dla lokalu mieszkalnego nr 3, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 608/1, obręb 0004 Ciernie 4. Zobacz załączniki
2022.09.12 ZARZĄDZENIE NR 0050/1136/2022 w sprawie wyłączenia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy. Zobacz załączniki
2022.09.12 ZARZĄDZENIE NR 0050/1137/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 27/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice, we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzicach przy ul. Środkowej 2, dla lokalu niemieszkalnego nr 7, który zostanie wyodrębniony w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 608/1, obręb 0004 Ciernie 4. Zobacz załączniki
2022.09.15 ZARZĄDZENIE NR 0050/1138/2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/750/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia do zasobu Gminy Świebodzice udziału w wysokości 10/25 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 471/32, położonej w obrębie Pełcznica 1 w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.09.15 ZARZĄDZENIE NR 0050/1139/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.09.15 ZARZĄDZENIE NR 0050/1140/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 10, położonego w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 29 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.09.16 ZARZĄDZENIE NR 0050/1141/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu innego niż mieszkalny nr 4 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 24 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.09.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1142/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 22 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.09.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1143/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.09.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1144/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 10 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.09.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1145/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1A, położonego w budynku przy ul. Piaskowej 9 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.09.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1146/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.09.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1147/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Zobacz załączniki
2022.09.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1148/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 8 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.09.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1149/2022 w sprawie przekazania środka trwałego w związku ze zwiększeniem jego wartości w wyniku inwestycji Zobacz załączniki
2022.09.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1150/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.10.05 ZARZĄDZENIE NR 0050/1151/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom pn. Zadanie 1: „Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży ze świebodzickich placówek oświatowych w 2022 roku” Zadanie 2: „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świebodzice” Zobacz załączniki
2022.10.06 ZARZĄDZENIE NR 0050/1152/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Świebodzice na rzecz TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków Zobacz załączniki
2022.10.06 ZARZĄDZENIE NR 0050/1153/2022 w sprawie ograniczenia zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach jednostek organizacyjnych gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.10.10 ZARZĄDZENIE NR 0050/1154/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 11 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.10.10 ZARZĄDZENIE NR 0050/1155/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku przy ul. Wolności 12 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.10.10 ZARZĄDZENIE NR 0050/1156/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0002 Pełcznica 2, w granicach działki nr121/9, stanowiącej własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.10.12 ZARZĄDZENIE NR 0050/1157/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025 Zobacz załączniki
2022.10.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1158/2022 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych nierolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.10.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1159/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 364/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.10.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1160/2022 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości Zobacz załączniki
2022.10.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1161/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Jana Mikulicza 10 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.10.14 ZARZĄDZENIE NR 0050/1162/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zobacz załączniki
2022.10.19 ZARZĄDZENIE NR 0050/1163/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.10.21 ZARZĄDZENIE NR 0050/1164/2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1. Zobacz załączniki
2022.10.26 ZARZĄDZENIE NR 0050/1165/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.10.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1166/2022 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste działki gruntu nr 340/18, położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, zabudowanej garażem wzniesionym ze środków własnych nabywcy oraz nieodpłatnego przeniesienia własności garażu na rzecz posiadacza nieruchomości Zobacz załączniki
2022.10.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1167/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 54 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.10.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1168/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 8 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.10.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1169/2022 w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 440/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Młynarskiej 1 oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 350/18 o pow. 0,0129 ha, obręb Śródmieście 3 . Zobacz załączniki
2022.10.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1170/2022 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.10.31 ZARZĄDZENIE NR 0050/1171/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.11.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/1172/2022 w sprawie sprzedaży udziału w wysokości 98/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Strzeleckiej 12 oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 508 o pow. 0,0203 ha, obręb Śródmieście 3 . Zobacz załączniki
2022.11.07 ZARZĄDZENIE NR 0050/1173/2022 w sprawie prowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Zobacz załączniki
2022.11.09 ZARZĄDZENIE NR 0050/1174/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 692/2 o ogólnej powierzchni 0,1934 ha położonej w Świebodzicach, obręb Ciernie 5 stanowiącej własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.11.15 ZARZĄDZENIE NR 0050/1175/2022 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektów uchwały budżetowej na 2023 r. i uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2023-2029. Zobacz załączniki
2022.11.17 ZARZĄDZENIE NR 0050/1176/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 475/67 o powierzchni 0,0280 ha położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1 stanowiącej własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.11.17 ZARZĄDZENIE NR 0050/1177/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r Zobacz załączniki
2022.11.24 ZARZĄDZENIE NR 0050/1178/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 25 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.11.24 ZARZĄDZENIE NR 0050/1179/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1A, położonego w budynku przy ul. Kolejowej 10A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.11.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1180/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 17 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.11.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1181/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Zamkowej 8 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.11.28 ZARZĄDZENIE NR 0050/1182/2022 w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach. Zobacz załączniki
2022.11.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1183/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.11.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1184/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.12.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1185/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 1158/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych nierolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.12.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1186/2022 zmieniające Zarządzenie Nr 364/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.12.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1187/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku przy ul. Bolesława Prusa 2-4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.12.08 ZARZĄDZENIE NR 0050/1188/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.12.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1189/2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wododciągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1. Zobacz załączniki
2022.12.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1190/2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach Zobacz załączniki
2022.12.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1191/2022 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.12.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1192/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach w czasie jego nieobecności. Zobacz załączniki
2022.12.13 ZARZĄDZENIE NR 0050/1193/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach w czasie jego nieobecności. Zobacz załączniki
2022.12.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1194/2022 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zobacz załączniki
2022.12.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1195/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 11 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.12.20 ZARZĄDZENIE NR 0050/1196/2022 w sprawie wyłączenia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy. Zobacz załączniki
2022.12.21 ZARZĄDZENIE NR 0050/1197/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Piaskowej 1 A w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.12.21 ZARZĄDZENIE NR 0050/1198/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w budynku przy ul. Leśnej 4 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.12.21 ZARZĄDZENIE NR 0050/1199/2022 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.12.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1200/2022 w sprawie przekazania środka trwałego w związku ze zwiększeniem jego wartości w wyniku inwestycji. Zobacz załączniki
2022.12.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1201/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2023 Zobacz załączniki
2022.12.22 ZARZĄDZENIE NR 00501202/2022 w sprawie wyłączenia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy. Zobacz załączniki
2022.12.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1203/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z zachowaniem prawa pierwszeństwa nabycia dla aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Granicznej 12 w Świebodzicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.12.22 ZARZĄDZENIE NR 0050/1204/2022 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Świebodzice Zobacz załączniki
2022.12.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1205/2022 w sprawie wyznaczenia Zarządcy oraz powierzenia do zarządzania i utrzymania Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Świebodzice. Zobacz załączniki
2022.12.29 ZARZĄDZENIE NR 0050/1206/2022 w sprawie powołania komisji do odbioru samochodu zakupionego w ramach projektu pn."Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych w Gminie Świebodzice"dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Zobacz załączniki
2022.12.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1207/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. Zobacz załączniki
2022.12.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1208/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2022-2027 Zobacz załączniki
2022.12.30 ZARZĄDZENIE NR 0050/1209/2022 w sprawie powołania KOMISJI ODBIOROWEJ dla zadania pn.: „Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta w obiekcie Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6”. Zobacz załączniki